top of page

JAWATANKUASA PENASIHAT MASAC

Jawatankuasa Eksekutif melantik orang-orang yang layak menjadi Penasihat MASAC. 
Jawatankuasa Penasihat (JP) ini berfungsi menasihati Jawatankuasa Eksekutif mengenai semua perkara berhubung kait dengan MASAC, pentadbiran dan  serta menasihati mengenai apa-apa perkara yang dirujuk oleh Jawatankuasa Eksekutif. Namun, Jawatankuasa Eksekutif tidak terikat kepada nasihat Jawatankuasa Penasihat.

bottom of page