top of page

Hero Kami

MASAC berusaha mewujudkan inisiatif pembangunan mampan dan kami komited untuk membantu dan berkongsi ilmu bersama masyarakat. Kami belajar yang setiap golongan yang dirai mempunyai latar belakang yang pelbagai. Dari segi pendidikan, pengalaman hidup, budaya serta pelbagai faktor yang menentukan kaedah pembangunan mampan yang terbaik  dalam usaha mejadikan negara bebas dadah.

WhatsApp Image 2022-10-27 at 08.33_edited.jpg

Hj. Ramli Abd Samad

Timbalan Presiden MASAC

Kami bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan,university dan NGO dalam usaha mengumpul sebanyak data mengenai dadah dan hasil dapatan kajian membolehkan kami merangka gerak kerja yang lebih mampan.

Raja Azizan Suhaimi

Setiausaha Agung MASAC

Kami berjaya membawa 80% belia kembali kepada kehidupan yang normal dengan mengadakan program yang bersifat terbuka dan tidak rigid tentang hukuman atau berbentuk ceramah.

WhatsApp Image 2022-10-26 at 18_edited.png
bottom of page